MENU
Rechercher
Gamme de prix:

BONSAI D EXTERIEUR

BONSAI D EXTERIEUR

Olivier Oléa..

160.00 €
 
Olivier Oléa Europea Sylvestris -  Yamadori - Ref-11171008-08

Chêne Liege..

150.00 €
 
Chêne Liege Quercus - Yamadori - Ref-11171008-02

Juniperus..

** Vendu **
Juniperus chinensis - Genevrier Bonsaï - VENDU

Pinus Thunbergii..

290.00 €
 
Pinus Thunbergii Bonsaï - Pin noir du Japon -  Ref-09110101-02 - Pré-bonsai

Buis Yamadori -..

320.00 €
 
Buis Yamadori - Ref-031302-01

Pyracantha..

220.00 €
 
Pyracantha Yamadori - Ref-031302-07

Cotoneaster..

80.00 €
 
Cotoneaster Bonsai Ref-11141029-02

Pyracantha..

100.00 €
 
Pyracantha Yamadori Shohin - Ref-031302-04

Ilex Crenata..

** Vendu **
Ilex Crenata Bonsai - Houx du Japon - VENDU

Buis Yamadori -..

190.00 €
 
Buis Yamadori - Ref-031302-02